Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौशाला महोत्तरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौशाला महोत्तरी

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 हेम बहादुर कार्की हेम बहादुर कार्की कार्यालय प्रमुख 9854031130
hmkarki1971@gmail.com
2 हरी वहादुर आले हरी वहादुर आले नायब सुब्बा 9844038270
3 सुनिल कुमार श्रेष्ठ सुनिल कुमार श्रेष्ठ सहायक लेखापाल लेखा तथा प्रशासन शाखा 9845269498
4 बिवलेन्द्र ठाकुर बिवलेन्द्र ठाकुर कार्यालय सहयोगी 9844430130
5 aaogaushala aaogaushala
aao.gaushala2076@gmail.com