Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौशाला महोत्तरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौशाला महोत्तरी

हरी वहादुर आले

  • हरी वहादुर आले

हरी वहादुर आले


हरी वहादुर आले
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9844038270
ठेगाना गाैशाला न‍‍‍पा 10गौशाला 10, महोत्तरी
बहाल मिति २०७६ फाल्गुन १