नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
गौशाला महोत्तरीसि.न नाम दर्जा ठेगाना सम्पर्क फोटो
कार्यालय मोबाईल नं इमेल
No record found !!!

जिल्ला कार्यालय

क्रम संख्या कार्यालयको नाम कार्यालयको फोन नं कार्यालयको फ्याक्स कार्यालयको इमेल
No record found !!!

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय