Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौशाला महोत्तरी

हेम बहादुर कार्की
हेम बहादुर कार्की

कार्यालय प्रमुख

हरी वहादुर आले
हरी वहादुर आले

नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)
9844038270